Gaasivarustus

 • Väliste gaasitrasside projekteerimine
 • Veeldatud maagaasi (LNG) jaamade ja tanklate projekteerimine
 • Surugaasi (CNG) tanklate projekteerimine
 • Gaasimõõdu- ja jaotusjaamade (GMJ ja GJJ) projekteerimine
 • Gaasikompressorjaamade projekteerimine
 • Katlamajade gaasivarustuse projekteerimine
 • Hoonesiseste gaasitorustike projekteerimine
 • Elamu- ja büroohoonete gaasikatlamajade projekteerimine
 • Mikro- ja väikekoostootmisjaamade (CHP) projekteerimine
 • Gaasivarustuse projektide ekspertiis
 • Gaasitrasside omanikujärelevalve teenused