Vabad töökohad

Insener – Projekteerija

Sinu põhiülesanded on:

 • soojusvarustuse ja kaugjahutuse välisvõrkude projektide koostamine (joonised, arvutused, seletuskirjad);
 • gaasivarustuse välisvõrkude projektide koostamine (joonised, arvutused, seletuskirjad);
 • hoonesisese gaasivarustuse projektide koostamine, sh katlamajad, tootmishooned, eluhooned (joonised, arvutused, seletuskirjad);
 • võrkude modelleerimine ja hüdraulilised arvutused (eritarkvara abil);
ja kõik muud tegevused ülalmainitud ülesannete täitmiseks (nt projekteerimiste koosolekutel osalemine, objektide külastused jne) et oleks võimalik saavutada vajalik Tulemus, nagu:

 • optimaalse lahenduse väljatöötamine mis annab Tellijale / Ehitajale võimaluse teostada vajalikud tööd ilma vigadeta ja planeeritud eelarvega;
 • projekt kus on väga selgelt ja arusaadavalt toodud kõik lahendused.

Kui Sina oled kindel, et

 • Sinu teadmised ja oskused võimaldavad teostada pakutavat tööd väga heal tasemel;
 • Sinul on olemas erialane (soojusenergeetika insener, KV-insener või sarnane) kõrgharidus;
 • Sinul on olemas kogemus kaugküttevarustuse, gaasivarustuse (või muude tehnosüsteemide) projektide koostamisel;
 • Sinul on olemas arvutiteadmised vähemalt kasutaja tasemel ning projekteerimise tarkvara kasutamine heal tasemel

Siis kindlasti võta meiega ühendust.


HeatConsult pakub erinevad lisaväärtused, nagu:

 • stabiilne töökoht arenevas konsultatsiooni- ja insenerifirmas;
 • võimalus tegeleda suuremahuliste projektidega nii kaugküttetorustike ja kaugjahutuse kui ka gaasivarustuse alal;
 • erinevaid erialaseid koolitusi (s.h. firmasisesed) nii Eestis kui ka välismaal uute tehnoloogiate kohta;
 • tublimad meist saavad osaleda ka rahvusvahelistel koolitustel ning osaleda rahvusvahelistes projektides.
Jäta oma andmed ja liitu meiega!


Projekteerimise projektijuht

Sinu põhiülesanded on:

 • soojusvarustuse ja kaugjahutuse välisvõrkude projektide juhtimine;
 • gaasivarustuse välis- ja sisevõrkude ning katlamajade projektide juhtimine;
 • alltöövõtjate töö koordineerimine;
 • projekti tähtaegade jälgimine / kinnipidamine;
 • Tellijatega läbirääkimised;
 • kooskõlastused ametkondadega;
ja kõik muud tegevused ülalmainitud ülesannete täitmiseks (nt projekteerimiste koosolekutel osalemine, objektide külastused jne) et oleks võimalik saavutada vajalik Tulemus, nagu:

 • viia projekt lõpuni tähtajaks;
 • arvestades Tellija soovidega pakkuda kõige optimaalne lahendus mis annab Tellijale / Ehitajale võimaluse teostada vajalikud tööd ilma vigadeta ja planeeritud eelarvega.

Kui Sina oled kindel, et

 • Sinu teadmised ja oskused võimaldavad teostada pakutavat tööd väga heal tasemel;
 • Sinul on olemas või omandamisel tehniline kõrgharidus;
 • Sinul on olemas kogemus projektide juhtimisel;

Siis kindlasti võta meiega ühendust.


HeatConsult pakub erinevad lisaväärtused, nagu:

 • stabiilne töökoht arenevas konsultatsiooni- ja insenerifirmas;
 • võimalus tegeleda suuremahuliste projektidega nii kaugküttetorustike ja kaugjahutuse kui ka gaasivarustuse alal;
 • erinevaid erialaseid koolitusi (s.h. firmasisesed) nii Eestis kui ka välismaal uute tehnoloogiate kohta;
 • tublimad meist saavad osaleda ka rahvusvahelistel koolitustel ning osaleda rahvusvahelistes projektides.
Jäta oma andmed ja liitu meiega!