Firmast

HeatConsult OÜ on Eesti ettevõte, mille põhitegevuseks on soojus- ja gaasivarustuse projekteerimine, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüteemide projekteerimine (KVJ süsteemid), aur-kondensaat süsteemide ja katlamajade projekteerimine ning muud insenertehnilised lahendused. 

Ettevõte omab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt väljastatud MTR registreeringuid nr. EEP002074, EPE000658, EEO002533, TGP000247, TEL001825 ja TGT000280.

Projektide koostamisel on meie eesmärgiks kvaliteetne ja keskkonnasäästlik projekteerimine ning tellijatele rahulolu ja kindlustunde tagamine. Projektlahenduste koostamisel kasutame litsentseeritud projekteerimistarkvara uusimaid versioone (AutoCAD, MagiCAD, Revit jms).

HeatConsult OÜ on sõlminud kindlustusseltsiga ERGO Insurance SE erialase vastutuskindlustuse summas 32 000 eurot.

HeatConsult OÜ on järgmiste ühingute liige: 

Perioodil 1.12.2011 kuni 31.03.2012 viidi koostöös BrainTeam OÜga läbi ISO 9001 juhtimissüsteemide juurutamine, milleks kasutati Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastuse abi. Projekt sai tuge EAS Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.

Perioodil 01.03.2022 – 31.08.2022 viiakse läbi Arendusosaku meetme raames projekt nr 2014-2020.4.04.22-2249 "DHnet tarkvara loomine". Projekti eesmärgiks on soojusvarustuse projekteerimise tarkvara DHnet välja töötamine. Projekti kogumaksumus on 41 220 eurot, millest toetuse suurus on 28 854 eurot.

EAS