Arengukavad ja uuringud

  • Soojusmajanduse arengukavad
  • Energiamajanduse arengukavad

 

NB! HeatConsult OÜ poolt 2015.a koostatud töö "Ülenurme valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2015­­–2027" on esimene soojusmaanduse arengukava, mis vastab Keskkonnainvesteeringu Keskuse (KIK) poolt kehtestatud nõuetele ning on saanud KIKi poolt toetuse.