Koostööpartnerid

HeatConsult OÜ koostööpartnerid:

Teedeosade projektide koostamine

RoadConsult OÜ

Veevarustus- ja kanalisatsiooniprojektide koostamine

Merindorf OÜ
VP Projekt OÜ

Elektri- ja välisvalgustusprojektide koostamine

Melior Projekt OÜ

Nõrkvoolusüsteemide projektide koostamine

Itelec Consult OÜ

Topo-geodeetiliste mõõdistuste teostamine

Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ (REIB)
TOP Geodeesia OÜ
Geolevel OÜ

Ehitusgeoloogiliste uuringute teostamine

Reaalprojekt OÜ

Arhitektuursete ja konstruktiivsete projektide koostamine

GBD Projekteerimine

HAZOP-uuringute teostamine

SWECO Projekt AS