Tehtud tööd

Tehtud tööd - suuremad objektid:
 

GAASIVARUSTUS

 • Balticconnector (Kiili – Paldiski) D-kategooria gaasitorustiku eelprojekt; torustiku pikkus ca 54 km (tellija: Elering AS)
 • Jõhvi vallas D-kategooria gaasitorustiku rekonstrueerimise tööprojekt; DN700, pikkus ca 6km (tellija: Elering Gaas AS)
 • Pirita SPA maagaasi koostootmisjaam (tellija: Eesti Gaas AS)
 • Kunda biometaani tehas (tellija: Greengas Energy OÜ)
 • Karksi gaasimõõdujaama (GMJ) rekonstrueerimise eskiisprojekt (tellija: Elering Gaas AS)
 • Paide, Mäo ja Võru LNG (veeldatud maagaasi) jaamad (tellija: JetGas OÜ)
 • Ülemiste keskuse laienduse gaasivarustus (tellijad: Novarc Group AS, Adven Eesti AS)
 • Rail Baltic projekti gaasivarustuse eriosa (tellija: Reaalprojekt OÜ)
 • Kohtla-Järvel Nitrofert tehase C-kategooria gaasitorustik; DN400 (tellija: EG Ehitus AS)
 • Talinnas, Pärnus ja Narvas CNG (surugaasi) tanklad (tellija: Eesti Gaas AS)
 • Tartumaal Ilmatsalu koostootmisjaama biogaasitorustik (tellija: Tartu Biogaas OÜ)
 • Kohtla-Järvel VKG lubjaseadme ehitise petroter-, generaator- ja maagaasitorustikud (tellija: Viru Keemia Grupp AS)

SOOJUSVARUSTUS

 • Gonsiori tn DN800 kaugküttetorustiku rekonstueerimine (tellija: Utilitas Tallinn AS)
 • Stockmann kaubanduskeskuse soojusvarustus (tellija: Utilitas Tallinn AS)
 • Paide linna kaugküttetorustike rekonstrueerimine, pikkus ca 2,5km (tellija: EG Ehitus AS)
 • Otepää vallasisese linna kaugküttetorustike rekonstrueerimine (tellija: TREV-2 Grupp AS)
 • Kanepi aleviku kaugküttetorustike rekonstrueerimine (tellija: Magma AS)
 • Klooga aleviku kaugküttetorustike rekonstrueerimine (tellija: Magma AS)
 • Noblessneri kvartali kaugküttetorustikud (tellija: K-Projekt AS)
 • Kohila kaugküttevõrgu laienduse projekt (tellija: SW Energia OÜ)
 • Tapa linna sõjaväelinnaku ühendus kaugküttevõrguga (tellija: Magma AS)
 • Kohtla-Järve, Ahtme ja Jõhvi linnade kaugküttetorustike rekonstrueerimine; torustike pikkus ca 25 km (tellija: VKG Soojus AS)
 • Tallinnas Paepargi tn – Võidujooksu tn DN1200 soojustorustike asendamine eelisoleeritud DN800 torudega (tellija: KE Infra AS)
 • Jõhvi elamurajoonide soojustrasside rekonstrueerimine; pikkus ca 8km (tellija: EG Ehitus AS)
 • Tallinnas Kalaranna tn soojustorustike arendus; DN450 (tellija: SWECO Projekt AS)
 • Tapa linna soojustrasside rekonstrueerimine; pikkus ca 4km (tellija: Tapa Vesi AS)

TÖÖSTUSLIK SOOJUSENERGEETIKA

 • Väo-2 koostootmisjaam; jaama võimsus - 21 MWel, 79 MWth (tellijad: Axis Technologies UAB, Bioprojektas UAB; Leedu)
 • Lätis Dobele koostootmisjaama auruvarustus (tellija: Dobeles Eko SIA; Latvia)
 • Jõgeval 6 MW katlamaja rekonstrueerimine puiduhakkeks (tellija: KE Infra AS)
 • Venemaal Kalužskaja oblastis Nestle Russia kompleksi tootmistsehhide (Wet Plant ja Dry Plant) kütte-, ventilatsiooni-, vee-, kanalisatsiooni- ja aurutorustike tööprojekt (tellija: OOO SodisStroyRekon, Venemaa)
 • Kohtla-Järvel VKG tsirkulatsiooniõli puhastusseadme tööprojekt (tellija: Teamwork Engineering OÜ)
 • Tallinnas Mahla tn katlamaja 4MW katlale ökonomaiseri paigaldusprojekt (tellija: ICP Solutions OÜ)
 • Venemaal Brjanskis looma- ja kanahoone aurutorustike tööprojekt (tellija: Vahvacon OY, Soome)
 • Harku vallas Talleggi kompleksi gaasi-, soojus- ja aurutorustike projekt (tellija: Teamwork Engineering OÜ)
 • Viljandimaal Tere Piima tehase katlamaja soojustagastuse paigaldusprojekt (tellija: ICP Solutions OÜ)
 • Jõgeval Painküla 4 MW gaasi koostootmisjaama (Werol) projekti ekspertiis (tellija: Eesti Energia AS)

HOONETE INSENERTEHNILISED VÕRGUD

 • Eesti Vabariigi Valitsuse ja Riigikantselei (Stenbocki) maja ventilatsiooni- ja jahutussüsteem (tellija: Sirkel & Mall OÜ)
 • Rakvere kohtumaja jahutussüsteem (tellija: Sirkel & Mall OÜ)
 • Venemaal Nestle Russia kompleksi kontorihoone kütte, ventilatsiooni, vee ja kanalisatsiooni projekt (tellija: OOO SodisStroyRekon, Venemaa)
 • Kivimäe tn 32 korterelamute KVVK (küte, ventilatsioon, vesi, kanalisatsioon), gaasivarustus ning katlamaja (tellija: Merko Ehitus Eesti AS)
 • Aegviidu vallavalitsuse maja küttesüsteemi rekonstrueerimine ja üleviimine maaküttele (tellija: Energiasäästubüroo OÜ)
 • Kiviõli Keemiatööstuse katseseadmete hoone ja turbabriketeerimishoone küttesüsteemide rekonstrueerimine (tellija: Magma AS)
 • Rakke lubjatehase kontorihoone küttesüsteemi rekonstrueerimine (tellija: Eesti Küte OÜ)
 • Tallinnas Marsi tn 3 kortermajade küte, ventilatsioon ja jahutus (tellija: Tondi Kvartal AS)

ARENGUKAVAD JA UURINGUD

 • Saku kaugküttevõrgu mudel ja hüdrauliline arvutus (tellija: ICP Solutions OÜ)
 • Mäetaguse vallas Kiikla küla soojuspumba ja katlamaja ühendamine (tellija: Mäetaguse Kommunaal OÜ)
 • Energate OÜ kontserni varade maksumuse analüüs (tellija: Energate OÜ)
 • Tallinna Lasnamäe piirkonna kaugküttevõrgu magistraaltorustike rekonstrueerimise analüüs (tellija: Küte ja Ehitus AS)
 • Sillamäel C-kategooria gaasitorustiku düükri rekonstrueerimise uurimisprojekt (tellija: Gaasivõrgud AS)
 • DGM Shipping energia- ja ressursiaudit (tellija: DGM Shipping AS)
 • Erinevate linnade (Tapa, Loksa, Kunda, Paldiski), valdade (Põlva, Ülenurme, Anija) ja alevike (Mustla) soojusmajanduse arengukavad (tellijad: KOV)